۱۴۰۳/۳/۶
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

منشور اخلاقی صرافی سیمیا

منشور اخلاقی

در راستای اصول اعتقادیمان منشور اخلاقی در زمینه احترام به هم نوع و ارزش آفرینی برای مشتریان و سازگار نمودن رفتارهای شغلی با انتظارات مراجعین، منشور اخلاقی کارکنان صرافی سیمیا زیرمجموعه هلدینگ سیمیا به شرح ذیل تنظیم گردیده و همواره متعهد به اجرای آن در خدمتگذاری به شما هستیم:

در منشور اخلاقی محصولات و ارائه خدمات ما باید موجب توسعه و بهبود عملکرد ارگانها و سازمانها شود.

کلید رمز موفقیت هر سازمانی، رضایت مشتری است. هنگام ارائه خدمات به این اصل پایبندیم.

اعضاء و کارمندان صرافی سیمیا به عنوان ارزشمندترین رکن این شرکت محسوب می شوند؛ بنابراین از هر کوششی در جهت آموزش و بهبود عملکرد آنان دریغ نمی نماییم.

منافع مادی را هدف صرافی سیمیا نمی دانیم؛ بلکه وسیله ای می دانیم به منظور تداوم خدمت رسانی به مشتریان

ارائه محصولات جدید و خدمات نوین و ایجاد فرصت های شغلی.

 موفقیت مادی صرافی مورد توجه است ولی ما آنرا وسیله ای برای تأمین اهدافی گسترده تر که همانا اشتغال زایی و رونق اقتصادی و فنی کشور میباشد میدانیم.

 ما همواره ارزشهای ذیل را که منبع هدایت ما در ارائه خدمات خدا پسندانه به مشتری میشود را فراموش نخواهیم کرد:

الف) در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبندیم.

ب) نظم، آراستگی، وقت شناسی، دقت، مهارت و آمادگی برای ارائه خدمت به مشتری را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود میدانیم.

ج) فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل مشتری را از بسترهای تعالی خود و شرکت میدانیم.

د) رعایت احترام و ادب، عدالت و انصاف را یکی از رموز بقاء شرکت تلقی میکنیم.

همواره حق با مشتری بوده و میبایست از رضایتمندی به سمت خرسند نمودن مشتری حرکت نمود.

مشتری از نظر ما یک شریک تجاری است که ممکن است تا سالها موجب ایجاد یک رابطه مستمر شده و در کنار این تعامل هر دو طرف سودمند شوند.

زمانی از ارائه خدمات به یک مشتری خرسند می­شویم که این تعامل دو جانبه باشد.

بارعایت اصول اخلاقی در تعامل با مشتری و سایر همکاران تلاش می­نماییم تا محیطی سالم و پویا داشته باشیم.

منشور اخلاقی 3
اسکرول به بالا