۱۴۰۳/۳/۵
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

وصول چکهای مربوط به کشورهای دیگر در صرافی سیمیا انجام میشود؟

وصول چک طبق استعلام و مقررات بین بانکی، چکهای کشورهای دیگر دریافت و در صرافی سیمیا زیرمجموعه هلدینگ سیمیا واریز میشود.

چکهایی الکترونیکی قابل دریافت میباشد که بانک صادر کننده تایید نماید و صرافی سیمیا در آن کشور شعبه داشته باشد.

وصول
اسکرول به بالا