معرفی پلتفرم کرو فایننس

Curve Finance نام یک پروژه صرافی ارز دیجیتال غیرمتمرکز در حوزه دیفای است. تلفظ فارسی این پروتکل، کِرو فایننس است. […]

معرفی پلتفرم کرو فایننس مطالعۀ نوشته »