پلتفرم پالیگان چیست؟ MATIC

Polygon در ارئه راهکارهایی برای افزایش مقیاس‌پذیری اتریوم رویکردی متفاوت از سایر پروژه‌ها دارد. تغییر استراتژی درست و ریبرندینگ متیک […]

پلتفرم پالیگان چیست؟ MATIC مطالعۀ نوشته »