آوی AAVE

پروتکل آوی (Aave) با مفهوم وام‌دهی و استقراض گره خورده است؛ یعنی آوی هم مثل بانک‌های سنتی، اقدام به ارائه […]

آوی AAVE ادامه مطلب »