ارزش کل قفل شده (TVL) چیست؟

TVL ارزش کل قفل شده دارایی‌ها در یک پروتکل دیفای (Defi) است، که اغلب به عنوان معیاری برای منابع مختلف […]

ارزش کل قفل شده (TVL) چیست؟ ادامه مطلب »